การจัดส่งสินค้า

  • สินค้าจัดส่งด้วยระบบ EMS มีเลขพัสดุสำหรับตรวจสอบสถานะสินค้า
  • กรุณาเก็บเลขพัสดุเพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า
  • สินค้ามีปัญหา ส่งกับมาเปลี่ยนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ (ที่อยู่ส่งกลับสามารถดูได้ที่หน้าติดต่อเรา)